GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer dokumentu: RRG.6220.1.6.2016
Rok: 2016

Krzemieniewo, dnia 15 marca 2016 r.

RRG.6220.1.6.2016
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

Wójt Gminy Krzemieniewo

zawiadamia

że w dniu 15 marca 2016 r. na wniosek Pana Wojciecha Nowosielskiego reprezentanta firmy Projektowanie, Nadzorowanie, Kierowanie Robotami, Inwentaryzacje Wojciech Nowosielski posiadającego pełnomocnictwo Urzędu Gminy Krzemieniewo
z siedzibą przy ul. Dworcowej 34, 64-120 Krzemieniewo, została wydana i zamieszczona
w publicznie dostępnym wykazie danych wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia znak: RRG.6220.1.2016 polegającego na budowie rurociągu wodociągowego do przesyłania wody od studni głębinowej ujęcia wody w
m. Oporówko do stacji uzdatniania wody (SUW) w Mierzejewie, gmina Krzemieniewo na następujących działkach nr 37/3, 36/2, 149 w obrębie Mierzejewo oraz dz. nr 15, 229, 231/2, 236, 240 w obrębie Oporówko.
Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy, w tym postanowienie wyrażające opinię przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy
w Krzemieniewie ul. Dworcowa 34 w pokoju nr 27 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzemieniewo
http://bip.krzemieniewo
- umieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu publicznym na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie, w miejscu publicznym w miejscowości
Mierzejewo i Oporówko

Wywieszono dnia 18.03.2016 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-03-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte