GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia »  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i zakończeniu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i zakończeniu postępowania administracyjnego

Numer dokumentu: RRG.6733.2.6.2016
Rok: 2016

Krzemieniewo, dnia 16 marca 2016 r.

RRG.6733.2.6.2016


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
i zakończeniu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz w związku art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 199, ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 16 marca 2016 r. wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i zakończono postępowanie administracyjne, w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN zasilania zalicznikowego zlewni ścieków komunalnych na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 954/9 w miejscowości Krzemieniewo.
Informuję, że w sprawie tej można się zapoznać z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi, wnioski
i dowody w tej sprawie, w terminie w terminie 14 dni tj. od 18.03.2016 r. do 31.03.2016 r. włącznie w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64 -120 Krzemieniewo
pok. 27.Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzemieniewie
- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzemieniewie
- umieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu publicznym na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy w KrzemieniewieWywieszono dnia 17.03.2016 r.
Zdjęto dnia ................ 2016 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-03-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte