GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Numer dokumentu: RRG.6733.2.6.2016
Rok: 2016

Krzemieniewo, dnia 8 marca 2016 r.

RRG.6733.2.6.2016


OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz w związku art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 199, ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 7 marca 2016 r. zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (przyłączami)
w miejscowościach: Lubonia – Kociugi – Drobnin – Krzemieniewo – Garzyn - Górzno,
gmina Krzemieniewo - część II - na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 456; 455; 454/1; 452/8; 451/1; 450/1; 449/1; 447/1 i w części 678 w obrębie Krzemieniewo
Informuję, że w sprawie tej można się zapoznać z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi, wnioski
i dowody w tej sprawie, w terminie w terminie 14 dni tj. od 09.03.2016 r. do 22.03.2016 r. włącznie w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64 -120 Krzemieniewo
pok. 27.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzemieniewie
- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzemieniewie
- umieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu publicznym na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy w Krzemieniewie

Wywieszono dnia 08.03.2016 r.
Zdjęto dnia ................ 2016 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2016-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte