GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Decyzje środowiskowe » D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach


Krzemieniewo, dn. 22.12.2015 r.
RRG. 6220.3.2015
D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 art. 71 ust. 2 pkt.2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.1 i 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1235 z późn. zm.) a także § 3 ust.1 pkt 79, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U.
z 2013 r. poz.267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Galińskiego reprezentanta firmy „PROJEKTOWANIE” – Marek Galiński” posiadającego pełnomocnictwo Urzędu Gminy Krzemieniewo z siedzibą przy ul. Dworcowej 34,
64-120 Krzemieniewo, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (przyłączami)
w miejscowości Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno,
gm. Krzemieniewo na dz. nr 24/5; 25/1; 31; 40; 43/3; 43/8; 49; 50; 54; 55/12; 56; 64; 102; 103; 116/1; 116/2; 116/3; 184; 285; 24/3; 24/4; 43/1; 43/2; 43/5; 43/6; 43/7; 43/9; 43/10; 43/11; 43/12; 43/13; 43/14; 44; 45; 46; 47; 48; 52/1; 52/2; 52/3; 52/4; 52/5; 53; 55/1; 55/2; 55/6; 55/7; 55/8; 55/9; 55/10; 55/11; 57/1; 57/2; 70/4; 70/5; 70/6; 70/7; 70/8; 70/11;70/12; 70/19; 71/1; 74/1; 74/2; 74/4; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92/1; 92/2; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 105; 107; 108; 109; 104/2; 104/3; 104/4; 106/1; 106/2; 106/3; 106/4; 106/5; 111; 112; 113; 114;115; 117; 118; 119; 120; 121; 122/1; 122/2; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136;137; 138; 139; 140; 143 ; 173; 174; 175; 191/1; 193/2; 193/3; 195; 200/1; 201; 202; 205; 206; 209; 210; 333,30; 32; 33,24/6; 191/2 w obrębie Lubonia
55/2; 79; 80; 120; 132; 133/1; 133/2; 135; 140; 64/1; 64/3; 65/1; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 75; 76; 77; 78; 81/7, 81/8; 81/9; 92/1; 93; 94; 98; 99; 100; 101; 105; 106; 108; 119/4; 119/5; 131/1;131/2; 133/1; 134/5; 134/6; 134/7; 141/1; 149; 192; 193; 194; 215; 216; 217; 228; 240; 241; 242; 245; 250; 251; 263; 269; 270; 271; 272; 81/1 w obrębie Kociugi
37/26; 37/27; 37/28; 37/29; 37/30; 37/31; 37/46; 76; 88; 118/15; 120; 122; 123; 140/1; 142/1; 142/2; 144/2; 202; 214; 231; 256; 299/3; 312/2; 313; 51; 65/1; 65/3; 65/4; 67; 68; 69/1; 69/2; 69/3; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 77; 78; 79; 80; 81; 82/1; 82/2; 83; 84; 85/4; 85/5; 85/7; 85/8; 85/9; 85/2; 85/10; 85/11; 86; 89; 90; 91;92; 93; 94; 95; 96; 97; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105;106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 118/3, 118/10; 118/11; 118/14; 118/16; 118/17; 118/18; 118/19;118/20, 118/21; 119; 121/1; 121/2;124; 125/6; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 140/5; 140/6; 140/9;140/10; 140/11; 143/1; 143/2; 143/6; 144/1; 200; 201/2; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 215; 216; 217; 218; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227;
228; 229; 230; 232; 233; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 298; 297;299/2; 299/1; 299/4; 309;1; 37/3; 37/11; 37/32; 37/34; 37/35; 37/36; 37/37; 37/38; 37/39; 37/40; 37/41; 37/42;37/43; 37/45; 65/5; 138/5; 271; 2/1;2/2; 64; 140/2; 140/3; 143/5; 234; 264; 302; 304 w obrębie Drobnin
37; 73; 76; 77/1; 77/2; 77/4; 77/5; 134/5; 145; 148; 149; 178/1; 178/2; 350; 376; 381; 385; 529; 549; 600; 606/4; 607/6; 607/7; 607/8; 609/3; 796; 1144; 619/8; 619/10; 678; 700; 714/7; 737; 742/6; 742/9; 742/14; 742/15; 748/13; 748/22; 945/1; 945/2; 954/12; 954/13; 971; 978; 994; 1012; 1018; 1019; 1020; 1029; 1040; 1043; 1148; 1051; 1053; 1054; 1055; 1071; 1099; 1106/1; 1112/1; 1118/1; 1127/1; 1133/1; 1139; 1152; 1156; 1167; 1172; 1204; 1205; 1208/1; 1228/12; 1228/11
1/1; 1/3; 1/4; 2/3; 2/4; 3/1; 3/3; 3/4; 4/1; 4/3; 4/4; 5; 6/1; 6/2; 7/1; 7/2; 9/2; 9/3; 9/5; 10/1; 10/2; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20/1; 20/2; 21;22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31/1; 31/2; 32/1; 32/2; 33; 34/1; 34/2; 34/3; 35; 36/1; 36/2; 38/1; 38/2; 38/4; 38/5; 38/6; 39/1; 39/2; 40; 41; 42/1; 42/2; 43/1; 43/2; 44; 45/1; 46; 47/1; 47/2; 48; 49; 50/2; 50/3; 50/4; 51; 52; 53/1; 53/3; 53/4; 54; 55; 56; 57; 58/1; 58/2; 59/1; 59/2; 60/1; 60/2; 61; 62/1; 62/2; 63; 64; 66/5; 66/6; 66/8; 66/9; 66/10; 66/15; 66/16; 67/1; 69/1; 70/1; 71; 72/1; 72/2; 74/1; 74/2; 75; 78; 79/2; 79/3; 80; 81; 82/2; 82/3; 82/4; 83; 86/1; 86/2; 86/3; 87; 88; 89;91/1; 91/3; 91/4; 91/5; 92/1; 92/2; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101/1; 102; 103; 104; 105; 106; 107/1; 107/2; 108; 109/1; 109/2; 110/2; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118/1; 119; 121; 120/1; 122/1; 122/2; 123; 124/1; 125; 126/1; 127; 128/1; 129; 130; 131; 132; 133; 134/3; 134/4; 134/6; 134/7; 135; 136; 137; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 146/1; 146/2; 150; 151/4; 215/3;219; 220; 221/2; 221/5; 222; 223/1;223/2;233;241; 379; 380; 381; 382; 465; 512/1; 513/1, 514/1; 515/1; 516/1; 516/2; 521/3; 522/3; 523/3; 548; 524/7; 525/7;528/3; 528/4; 531/1;531/5; 531/6; 531/7; 534; 537/1; 537/2; 538; 539; 541; 542; 546/2; 546/3; 546/4; 547; 546/5;551; 550; 552; 556; 553; 559/3; 561/1; 562/1; 562/2; 567/3; 525/4; 568; 574/1; 574/2; 575; 581/1; 581/2; 582/2; 582/3; 587/2; 588; 593/1; 593/2; 594; 595; 596/2; 596/3; 596/4; 596/5; 596/6; 596/7; 606/2; 606/3; 606/6; 607/5; 606/7; 619/9; 607/9; 607/10; 609/4; 619/1; 619/3; 619/13; 619/12; 619/11; 620/1; 620/4; 635/4; 636/1; 636/2;657/1; 658; 650/3; 670; 671; 651; 652; 665; 666; 667/1; 677/2; 667/4; 667/5; 668; 669; 672; 713; 714/1; 714/2; 714/3; 714/5; 714/6; 714/8; 714/9; 714/10; 715/3; 715/2; 716/12; 716/13; 716/14; 715/10; 715/9, 715/8; 716/3; 716/10, 716/2; 716/4; 716/8; 718/6; 718/8; 718/5; 718/3; 718/4; 718/7; 718/9; 716/9; 719/3; 720/4; 720/12; 721/1; 738/1; 738/2; 739; 740/1; 740/2; 741; 742/3; 742/8; 742/11; 742/17; 742/18; 742/29; 742/30; 748/6; 748/7; 748/8; 748/9; 748/10; 748/11; 748/12; 748/15; 748/16; 792/4; 792/5; 793; 791/1; 791/2; 792/2; 794;795/1; 795/2; 797; 798; 799; 800; 803; 804; 807; 914; 915/2; 916/2; 917/1; 918/1; 918/2; 919; 920/1; 924/2; 925/2; 926; 935; 936; 937; 938; 940; 942; 943;639/2; 637/2; 638/2; 639/2; 650/4; 944; 954/1; 954/2; 954/11; 954/10; 954/3; 954/4; 954/5; 954/6; 954/7; 954/8; 958/1; 959/1; 960/1; 961/1; 962/1; 963/1; 964/1; 965/1; 966/1; 967/1; 968/1; 969/1; 970/1; 972; 973; 974; 975; 976; 977; 979; 980; 981; 982; 983; 984; 985; 986; 987; 988; 989; 990; 991; 992; 993; 995; 996; 997; 998; 999; ; 1000; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1009; 1010; 1011; 1012; 1013; 1014; 1015; 1016; 1021; 1022; 1023; 1024; 1025; 1026; 1027; 1028; 1030; 1031; 1032; 1033; 1034; 1035; 1036; 1037; 1038; 1039; 1041; 1042; 1052; 1044; 1045; 1046; 1050; 1049; 1048; 1047; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060; 1061; 1062; 1076; 1077; 1078; 1079; 1080; 1081; 1082; 1083;1084; 1085; 1086; 1087; 1088; 1089; 1090; 1091; 1092; 1093; 1094; 1095; 1096; 1097;1098; 1063; 1064; 1065; 1066; 1067; 1068; 1069; 1070; 1072; 1073; 1074; 1075; 1101/1; 1102; 1103; 1104; 1105; 1107/1; 1108; 1109; 1110; 1111; 1113/1; 1114; 1115; 1116; 1117; 1119/1; 1120; 1121; 1122; 1123; 1124; 1125; 1126; 1128/1; 1129; 1130;1131; 1132; 1134/1; 1135; 1136; 1137; 1138; 1140; 1141; 1142; 1143; 1145; 1146; 1147; 1149; 1150; 1151; 1153; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166;1168; 1169; 1170; 1171; 1173; 1174; 1175; 1176; 1177; 1178; 1179; 1180; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1189; 1190; 1191; 1192; 1193; 1194; 1195; 1196; 1197; 1198; 1199; 1203; 1202; 1201; 1200; 1208/4; 1208/6; 1208/7; 1214; 1215/1; 1215/2; 1218; 1224; 1228/1; 1228/2; 1228/3; 1228/4; 1228/5; 1228/6; 1228/7; 1228/8; 1228/9; 1228/10; 742/25; 954/9; 205; 206/1; 206/4; 211; 212; 226; 240/3; 527/3; 527/4; 596/9; 596/10; 596/11; 596/12; 709/1; 710; 742/22; 742/23;742/24; 742/26; 742/27; 742/28; 748/17; 748/18; 748/19; 748/20; 748/21; 750/1; 750/2; 1210; 1216/1 w obrębie Krzemieniewo
1/1; 1/2; 1/3; 23/1; 23/2; 44, 44/1; 45; 46; 46/1; 47; 48/3; 48/4; 49; 51; 53; 55; 57; 69; 70; 72; 78; 79; 84; 85; 90; 91; 92/1; 92/3; 92/4; 93/7; 93/8; 93/13; 93/14; 93/20; 93/22; 106; 110/3; 110/5; 111/1; 115/9; 115/8; 110/4; 110/6; 111/2; 112/2; 121/4; 121/6; 123/1; 123/2; 124/1; 125; 126; 128/3; 128/2; 128/4; 128/5; 128/6; 112/1; 121/3; 121/5; 122; 129; 130; 151; 166/1; 167/19; 184; 210; 238/3; 240/1; 240/2; 241; 249; 250/3; 254/2; 254/1; 255/5; 255/7; 259/1; 259/2; 259/3; 259/4; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308;309; 312; 313; 314; 315; 326;381; 382; 383; 403; 481; 482; 483; 484; 490; 492;:10/1; 10/2; 11/1; 11/2; 12/1; 12/2; 12/3; 13; 14; 15; 16/1; 16/2; 17; 18/1; 18/3; 18/5; 18/6; 19/3;19/6; 19/7; 19/8;19/12; 20/1; 20/3; 20/4; 20/5; 20/7; 20/8; 20/9; 20/10; 20/11; 20/12; 20/13; 20/14; 20/15; 20/16; 20/17; 20/18; 21/1;21/2; 22/1; 22/2; 22/3; 22/4; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31/1; 31/2; 48/1; 50/1; 50/2; 61/1; 61/4; 61/5; 61/6; 60; 62/2;62/4; 62/6; 62/7; 62/8; 62/9; 63/1; 63/3; 63/4; 64/1; 64/2; 64/3; 65; 93/3; 93/9; 93/10; 93/11; 93/12; 93/15; 93/16;93/17; 93/18; 93/19; 93/21; 145/1; 145/3; 145/5; 145/6; 145/7; 146; 147/1; 147/2; 149; 150; 155/1; 156/1; 156/2;157/1; 158/1; 159/1; 160/1; 161/1; 162/1; 163/1; 164/1; 165/1; 167/1; 167/2; 167/3; 167/4; 167/5; 167/6; 167/7; 167/8; 167/9; 167/10; 16711; 167/12; 167/13; 167/14; 167/15; 167/16; 167/17; 167/18; 167/24; 167/26; 167/27; 167/28; 167/29; 167/34; 167/36; 167/37; 168; 169/1; 169/2; 183/2; 183/4; 183/5;183/6; 236/2; 237/1; 237/2; 237/3; 237/4; 238/1; 238/2; 238/4; 242/2; 242/4; 255/2; 316; 317; 318;319; 321; 323; 322; 320; 324; 325; 327; 328; 330; 331; 332; 333; 329; 384; 385; 386; 388; 389; 391; 390; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 471; 485; 486; 487; 488;489;109/1; 109/2;115/1;115/2; 116/1; 116/2; 118/1; 118/2; 119/1; 119/2;19/9; 19/11; 61/7; 66; 167/31; 167/33; 167/35 w obrębie Garzyn
13/1; 18; 19; 20/2; 29/3; 45; 47/5; 63; 165; 201/1; 226/7; 226/16; 227/1; 232/1; 243; 244; 248; 249; 259/2; 250/1;1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8/1; 8/2; 10/1; 10/2; 11; 12; 13/3; 13/6; 13/7; 13/8; 13/9; 13/10; 14; 15; 15/1; 16/2; 16/3; 17; 20/1; 20/3; 20/4; 20/5; 20/6; 21; 22; 23/1; 23/2; 24/1; 25; 26; 27; 29/4; 29/5; 29/6; 29/7; 29/8; 29/9; 29/10; 29/11; 29/12; 29/13; 29/14; 29/15; 29/17; 29/18; 30;33; 34/1; 36/3; 36/5; 36/7; 36/8; 37; 38; 39; 40; 41;42; 43; 44; 46; 47/1; 47/2; 47/3; 47/4; 48/1; 48/4; 49; 50; 52; 53; 55/1; 55/2; 56; 57; 58;; 64; 65/1; 65/2; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 168/1; 170; 172; 173/1; 173/2; 176; 219/9; 219/15; 226/1; 226/2; 226/3; 226/4; 226/5; 226/6; 226/8; 226/9; 226/10; 226/11; 226/12; 226/13; 226/14; 226/15; 226/17; 226/18; 226/19; 226/20; 226/22; 226/23; 226/24; 226/25; 226/26; 241/2; 241/3; 241/4; 241/5; 241/7; 241/8; 241/9; 241/10; 241/11; 241/12; 241/13; 241/14; 241/15; 242; 245/1; 245/2; 245/3; 245/4; 247; 251/1; 5062; 222/1; 223/1;75/1 w obrębie Górzno

Orzekam
Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
U z a s a d n i e n i e

Pan Marek Galiński reprezentant firmy „PROJEKTOWANIE” – Marek Galiński” posiadającego pełnomocnictwo Urzędu Gminy Krzemieniewo z siedzibą przy
ul. Dworcowej 34,64-120 Krzemieniewo zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (przyłączami) w miejscowości Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno, gm. Krzemieniewo na dz. nr 24/5; 25/1; 31; 40; 43/3; 43/8; 49; 50; 54; 55/12; 56; 64; 102; 103; 116/1; 116/2; 116/3; 184; 285; 24/3; 24/4; 43/1; 43/2; 43/5; 43/6; 43/7; 43/9; 43/10; 43/11; 43/12; 43/13; 43/14; 44; 45; 46; 47; 48; 52/1; 52/2; 52/3; 52/4; 52/5; 53; 55/1; 55/2; 55/6; 55/7; 55/8; 55/9; 55/10; 55/11; 57/1; 57/2; 70/4; 70/5; 70/6; 70/7; 70/8; 70/11;70/12; 70/19; 71/1; 74/1; 74/2; 74/4; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92/1; 92/2; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 105; 107; 108; 109; 104/2; 104/3; 104/4; 106/1; 106/2; 106/3; 106/4; 106/5; 111; 112; 113; 114;115; 117; 118; 119; 120; 121; 122/1; 122/2; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136;137; 138; 139; 140; 143 ; 173; 174; 175; 191/1; 193/2; 193/3; 195; 200/1; 201; 202; 205; 206; 209; 210; 333,30; 32; 33,24/6; 191/2 w obrębie Lubonia
55/2; 79; 80; 120; 132; 133/1; 133/2; 135; 140; 64/1; 64/3; 65/1; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 75; 76; 77; 78; 81/7, 81/8; 81/9; 92/1; 93; 94; 98; 99; 100; 101; 105; 106; 108; 119/4; 119/5; 131/1;131/2; 133/1; 134/5; 134/6; 134/7; 141/1; 149; 192; 193; 194; 215; 216; 217; 228; 240; 241; 242; 245; 250; 251; 263; 269; 270; 271; 272; 81/1 w obrębie Kociugi
37/26; 37/27; 37/28; 37/29; 37/30; 37/31; 37/46; 76; 88; 118/15; 120; 122; 123; 140/1; 142/1; 142/2; 144/2; 202; 214; 231; 256; 299/3; 312/2; 313; 51; 65/1; 65/3; 65/4; 67; 68; 69/1; 69/2; 69/3; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 77; 78; 79; 80; 81; 82/1; 82/2; 83; 84; 85/4; 85/5; 85/7; 85/8; 85/9; 85/2; 85/10; 85/11; 86; 89; 90; 91;92; 93; 94; 95; 96; 97; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105;106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 118/3, 118/10; 118/11; 118/14; 118/16; 118/17; 118/18; 118/19;118/20, 118/21; 119; 121/1; 121/2;
124; 125/6; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 140/5; 140/6; 140/9;140/10; 140/11; 143/1; 143/2; 143/6; 144/1; 200; 201/2; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 215; 216; 217; 218; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227;
228; 229; 230; 232; 233; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 298; 297;299/2; 299/1; 299/4; 309;1; 37/3; 37/11; 37/32; 37/34; 37/35; 37/36; 37/37; 37/38; 37/39; 37/40; 37/41; 37/42;37/43; 37/45; 65/5; 138/5; 271; 2/1;2/2; 64; 140/2; 140/3; 143/5; 234; 264; 302; 304 w obrębie Drobnin
37; 73; 76; 77/1; 77/2; 77/4; 77/5; 134/5; 145; 148; 149; 178/1; 178/2; 350; 376; 381; 385; 529; 549; 600; 606/4; 607/6; 607/7; 607/8; 609/3; 796; 1144; 619/8; 619/10; 678; 700; 714/7; 737; 742/6; 742/9; 742/14; 742/15; 748/13; 748/22; 945/1; 945/2; 954/12; 954/13; 971; 978; 994; 1012; 1018; 1019; 1020; 1029; 1040; 1043; 1148; 1051; 1053; 1054; 1055; 1071; 1099; 1106/1; 1112/1; 1118/1; 1127/1; 1133/1; 1139; 1152; 1156; 1167; 1172; 1204; 1205; 1208/1; 1228/12; 1228/11
1/1; 1/3; 1/4; 2/3; 2/4; 3/1; 3/3; 3/4; 4/1; 4/3; 4/4; 5; 6/1; 6/2; 7/1; 7/2; 9/2; 9/3; 9/5; 10/1; 10/2; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20/1; 20/2; 21;22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31/1; 31/2; 32/1; 32/2; 33; 34/1; 34/2; 34/3; 35; 36/1; 36/2; 38/1; 38/2; 38/4; 38/5; 38/6; 39/1; 39/2; 40; 41; 42/1; 42/2; 43/1; 43/2; 44; 45/1; 46; 47/1; 47/2; 48; 49; 50/2; 50/3; 50/4; 51; 52; 53/1; 53/3; 53/4; 54; 55; 56; 57; 58/1; 58/2; 59/1; 59/2; 60/1; 60/2; 61; 62/1; 62/2; 63; 64; 66/5; 66/6; 66/8; 66/9; 66/10; 66/15; 66/16; 67/1; 69/1; 70/1; 71; 72/1; 72/2; 74/1; 74/2; 75; 78; 79/2; 79/3; 80; 81; 82/2; 82/3; 82/4; 83; 86/1; 86/2; 86/3; 87; 88; 89;91/1; 91/3; 91/4; 91/5; 92/1; 92/2; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100;
101/1; 102; 103; 104; 105; 106; 107/1; 107/2; 108; 109/1; 109/2; 110/2; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118/1; 119; 121; 120/1; 122/1; 122/2; 123; 124/1; 125; 126/1; 127; 128/1; 129; 130; 131; 132; 133; 134/3; 134/4; 134/6; 134/7; 135; 136; 137; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 146/1; 146/2; 150; 151/4; 215/3;219; 220; 221/2; 221/5; 222; 223/1;223/2;233;241; 379; 380; 381; 382; 465; 512/1; 513/1, 514/1; 515/1; 516/1; 516/2; 521/3; 522/3; 523/3; 548; 524/7; 525/7;528/3; 528/4; 531/1;531/5; 531/6; 531/7; 534; 537/1; 537/2; 538; 539; 541; 542; 546/2; 546/3; 546/4; 547; 546/5;551; 550; 552; 556; 553; 559/3; 561/1; 562/1; 562/2; 567/3; 525/4; 568; 574/1; 574/2; 575; 581/1; 581/2; 582/2; 582/3; 587/2; 588; 593/1; 593/2; 594; 595; 596/2; 596/3; 596/4; 596/5; 596/6; 596/7; 606/2; 606/3; 606/6; 607/5; 606/7; 619/9; 607/9; 607/10; 609/4; 619/1; 619/3; 619/13; 619/12; 619/11; 620/1; 620/4; 635/4; 636/1; 636/2;657/1; 658; 650/3; 670; 671; 651; 652; 665; 666; 667/1; 677/2; 667/4; 667/5; 668; 669; 672; 713; 714/1; 714/2; 714/3; 714/5; 714/6; 714/8; 714/9; 714/10; 715/3; 715/2; 716/12; 716/13; 716/14; 715/10; 715/9, 715/8; 716/3; 716/10, 716/2; 716/4; 716/8; 718/6; 718/8; 718/5; 718/3; 718/4; 718/7; 718/9; 716/9; 719/3; 720/4; 720/12; 721/1; 738/1; 738/2; 739; 740/1; 740/2; 741; 742/3; 742/8; 742/11; 742/17; 742/18; 742/29; 742/30; 748/6; 748/7; 748/8; 748/9; 748/10; 748/11; 748/12; 748/15; 748/16; 792/4; 792/5; 793; 791/1; 791/2; 792/2; 794;795/1; 795/2; 797; 798; 799; 800; 803; 804; 807; 914; 915/2; 916/2; 917/1; 918/1; 918/2; 919; 920/1; 924/2; 925/2; 926; 935; 936; 937; 938; 940; 942; 943;639/2; 637/2; 638/2; 639/2; 650/4; 944; 954/1; 954/2; 954/11; 954/10; 954/3; 954/4; 954/5; 954/6; 954/7; 954/8; 958/1; 959/1; 960/1; 961/1; 962/1; 963/1; 964/1; 965/1; 966/1; 967/1; 968/1; 969/1; 970/1; 972; 973; 974; 975; 976; 977; 979; 980; 981; 982; 983; 984; 985; 986; 987; 988; 989; 990; 991; 992; 993; 995; 996; 997; 998; 999; ; 1000; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1009; 1010; 1011; 1012; 1013; 1014; 1015; 1016; 1021; 1022; 1023; 1024; 1025; 1026; 1027; 1028; 1030; 1031; 1032; 1033; 1034; 1035; 1036; 1037; 1038; 1039; 1041; 1042; 1052; 1044; 1045; 1046; 1050; 1049; 1048; 1047; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060; 1061; 1062; 1076; 1077; 1078; 1079; 1080; 1081; 1082; 1083;1084; 1085; 1086; 1087; 1088; 1089; 1090; 1091; 1092; 1093; 1094; 1095; 1096; 1097;1098; 1063; 1064; 1065; 1066; 1067; 1068; 1069; 1070; 1072; 1073; 1074; 1075; 1101/1; 1102; 1103; 1104; 1105; 1107/1; 1108; 1109; 1110; 1111; 1113/1; 1114; 1115; 1116; 1117; 1119/1; 1120; 1121; 1122; 1123; 1124; 1125; 1126; 1128/1; 1129; 1130;
1131; 1132; 1134/1; 1135; 1136; 1137; 1138; 1140; 1141; 1142; 1143; 1145; 1146; 1147; 1149; 1150; 1151; 1153; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166;1168; 1169; 1170; 1171; 1173; 1174; 1175; 1176; 1177; 1178; 1179; 1180; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1189; 1190; 1191; 1192; 1193; 1194; 1195; 1196; 1197; 1198; 1199; 1203; 1202; 1201; 1200; 1208/4; 1208/6; 1208/7; 1214; 1215/1; 1215/2; 1218; 1224; 1228/1; 1228/2; 1228/3; 1228/4; 1228/5; 1228/6; 1228/7; 1228/8; 1228/9; 1228/10; 742/25; 954/9; 205; 206/1; 206/4; 211; 212; 226; 240/3; 527/3; 527/4; 596/9; 596/10; 596/11; 596/12; 709/1; 710; 742/22; 742/23;742/24; 742/26; 742/27; 742/28; 748/17; 748/18; 748/19; 748/20; 748/21; 750/1; 750/2; 1210; 1216/1 w obrębie Krzemieniewo
1/1; 1/2; 1/3; 23/1; 23/2; 44, 44/1; 45; 46; 46/1; 47; 48/3; 48/4; 49; 51; 53; 55; 57; 69; 70; 72; 78; 79; 84; 85; 90; 91; 92/1; 92/3; 92/4; 93/7; 93/8; 93/13; 93/14; 93/20; 93/22; 106; 110/3; 110/5; 111/1; 115/9; 115/8; 110/4; 110/6; 111/2; 112/2; 121/4; 121/6; 123/1; 123/2; 124/1; 125; 126; 128/3; 128/2; 128/4; 128/5; 128/6; 112/1; 121/3; 121/5; 122; 129; 130; 151; 166/1; 167/19; 184; 210; 238/3; 240/1; 240/2; 241; 249; 250/3; 254/2; 254/1; 255/5; 255/7; 259/1; 259/2; 259/3; 259/4; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308;309; 312; 313; 314; 315; 326;381; 382; 383; 403; 481; 482; 483; 484; 490; 492;:10/1; 10/2; 11/1; 11/2; 12/1; 12/2; 12/3; 13; 14; 15; 16/1; 16/2; 17; 18/1; 18/3; 18/5; 18/6; 19/3;19/6; 19/7; 19/8;19/12; 20/1; 20/3; 20/4; 20/5; 20/7; 20/8; 20/9; 20/10; 20/11; 20/12; 20/13; 20/14; 20/15; 20/16; 20/17; 20/18; 21/1;21/2; 22/1; 22/2; 22/3; 22/4; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31/1; 31/2; 48/1; 50/1; 50/2; 61/1; 61/4; 61/5; 61/6; 60;
62/2;62/4; 62/6; 62/7; 62/8; 62/9; 63/1; 63/3; 63/4; 64/1; 64/2; 64/3; 65; 93/3; 93/9; 93/10; 93/11; 93/12; 93/15; 93/16;93/17; 93/18; 93/19; 93/21; 145/1; 145/3; 145/5; 145/6; 145/7; 146; 147/1; 147/2; 149; 150; 155/1; 156/1; 156/2;157/1; 158/1; 159/1; 160/1; 161/1; 162/1; 163/1; 164/1; 165/1; 167/1; 167/2; 167/3; 167/4; 167/5; 167/6; 167/7; 167/8; 167/9; 167/10; 16711; 167/12; 167/13; 167/14; 167/15; 167/16; 167/17; 167/18; 167/24; 167/26; 167/27; 167/28; 167/29; 167/34; 167/36; 167/37; 168; 169/1; 169/2; 183/2; 183/4; 183/5;183/6; 236/2; 237/1; 237/2; 237/3; 237/4; 238/1; 238/2; 238/4; 242/2; 242/4; 255/2; 316; 317; 318;319; 321; 323; 322; 320; 324; 325; 327; 328; 330; 331; 332; 333; 329; 384; 385; 386; 388; 389; 391; 390; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 471; 485; 486; 487; 488;489;109/1; 109/2;115/1;115/2; 116/1; 116/2; 118/1; 118/2; 119/1; 119/2;19/9; 19/11; 61/7; 66; 167/31; 167/33; 167/35 w obrębie Garzyn
13/1; 18; 19; 20/2; 29/3; 45; 47/5; 63; 165; 201/1; 226/7; 226/16; 227/1; 232/1; 243; 244; 248; 249; 259/2; 250/1;1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8/1; 8/2; 10/1; 10/2; 11; 12; 13/3; 13/6; 13/7; 13/8; 13/9; 13/10; 14; 15; 15/1; 16/2; 16/3; 17; 20/1; 20/3; 20/4; 20/5; 20/6; 21; 22; 23/1; 23/2; 24/1; 25; 26; 27; 29/4; 29/5; 29/6; 29/7; 29/8; 29/9; 29/10; 29/11; 29/12; 29/13; 29/14; 29/15; 29/17; 29/18; 30;33; 34/1; 36/3; 36/5; 36/7; 36/8; 37; 38; 39; 40; 41;42; 43; 44; 46; 47/1; 47/2; 47/3; 47/4; 48/1; 48/4; 49; 50; 52; 53; 55/1; 55/2; 56; 57; 58;; 64; 65/1; 65/2; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 168/1; 170; 172; 173/1; 173/2; 176; 219/9; 219/15; 226/1; 226/2; 226/3; 226/4; 226/5; 226/6; 226/8; 226/9; 226/10; 226/11; 226/12; 226/13; 226/14; 226/15; 226/17; 226/18; 226/19; 226/20; 226/22; 226/23; 226/24; 226/25; 226/26; 241/2; 241/3; 241/4; 241/5; 241/7; 241/8; 241/9; 241/10; 241/11; 241/12; 241/13; 241/14; 241/15; 242; 245/1; 245/2; 245/3; 245/4; 247; 251/1; 5062; 222/1; 223/1;75/1 w obrębie Górzno

Do wniosku dołączono kartę informacyjną dla terenu objętego wnioskiem.
W związku z powyższym tutejszy organ wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.
Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 79
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z tym, iż planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć,
o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującą procedurą organ prowadzący postępowanie pismem RRG.6220.3.3.2015 wystąpił do regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pismem RRG.6220.3.4.2015 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie
o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w planowanego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem WOO-IV.4240.1348.2015.NB.1 z dnia 12.11.2015 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie w piśmie znak ON.NS-72/5/28-286/15 z dnia 09.11.2015 r. wyraził opinię, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest wymagane. W uzasadnieniu tej opinii stwierdzono, że po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i po dokonaniu ich szczegółowej analizy wzięto pod uwagę bardzo dużą skalę przedsięwzięcia.
Po przeanalizowaniu karty informacyjnej i biorąc pod uwagę w/w opinie, Wójt Gminy Krzemieniewo rozstrzygnął o braku obowiązku sporządzenia raportu dla przedmiotowej inwestycji.
Analizując wniosek pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu dozapisów art. 63 ust. 1 cyt. ustawy ooś, przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisja i uciążliwości związane z eksploatacja przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.
Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przykanalikami na działkach w.w. w miejscowościach : Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno, gm. Krzemieniewo.
Miejscowości te są całkowicie zwodociągowane, lecz nie posiadają zbiorczego systemu odprowadzania ścieków. Brak kanalizacji sanitarnej powoduje duże zagrożenie dla środowiska oraz ogranicza rozwój budownictwa mieszkaniowego. Budowa Kanalizacji sanitarnej pozwoli na likwidacje istniejących zbiorników bez odpływowych. Liczba mieszkańców objętych skanalizowaniem wyniesie docelowo około 3970 osób. Przewidywana ilość ścieków z terenu objętego planowanym przedsięwzięciem wyniesie Qśrd = 650,0 m3/d. Obecnie tereny przewidziane pod planowaną inwestycję to drogi powiatowe, gminne, wewnętrzne, droga krajowa (przejścia poprzeczne), tereny prywatne
z przeznaczeniem pod budowę infrastruktury 9kanalizacji sanitarnej). Długość projektowanych kanałów grawitacyjnych wyniesie 34 500 m, natomiast długość kanałów tłocznych 14 500 m. Przewiduje się ponadto 17 szt. przepompowni ścieków oraz lokalizację punktu zlewczego ścieków.
Projektowana sieć kanalizacji grawitacyjnej wykonana zostanie z rur PCV o średnicy
ø 0,20 i ø 0,30 łączonych na uszczelkę gumową. W celu uzyskania szczelności całego układu kanalizacji zaproponowano połączenia rur za pomocą uszczelek w systemie polegającym na tym, ze kielich każdej formowany jest indywidualnie wokół uszczelki, dzięki czemu dopasowuje się bardzo dokładnie do jej kształtów co gwarantuje 100 % szczelność układu połączeń. Przewody kanalizacyjne układane będą w wykopach wykonywanych głównie sposobem mechanicznym w obudowie stalowej w celu ograniczenia objętości wykopów. W przypadku kiedy nie będzie możliwości zastosowania
koparek ze względu na występowanie podziemnego uzbrojenia wykopy będą wykonywane sposobem ręcznym w szalunkach. Z uwagi na zróżnicowaną rzeźbę terenu i zagłębienie projektowanego kanału zaprojektowano 17 sztuk przepompowni ścieków posadowionych na głębokości około 5,5 . Będą to pompownie typu „compakt” w obudowie z kręgów betonowych z pełna automatyką i przesyłem danych o stanie pracy pomp za pomocą systemu GSM.
Rurociągi tłoczone wykonane zostaną z rur PE o średnicy odpowiadającej przepływowi z danej zlewni, lecz nie mniej niż ø 90 mm. Podłączenie rurociągu tłocznego do kanalizacji grawitacyjnej nastąpi poprzez studnię rozprężną. Rurociągi prowadzone będą zgodnie z konfiguracją terenu przy minimalnym zagłębieniu 1,20 m od wierzchu rury. Większość rurociągów zostanie osadzona na głębokości ok. 3,5 m w wykopach otwartych.
Inwestor przewiduje wybudowanie lokalnej kontenerowej stacji zlewczej dla ścieków dowożonych w miejscowości Krzemieniewo. Obsługiwać ona będzie budynki, które nie będą podłączone do zbiorczego systemu z uwagi na rozproszoną zabudowę gminy Krzemieniewo.
Inwestor wskazał w karcie, ż planowana stacja zlewcza dla ścieków komunalnych będzie charakteryzować się pełną hermetyzacją procesów technologicznych, automatyzacją procesów i bezawaryjną pracą, niezawodnością działania wraz z pełną kontrolą jakości i ilości dowożonych ścieków.
W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się pobór wody do płukania sieci, badania szczelności kanałów, studni i pompowni.
Ścieki bytowe powstające na etapie prac wykonawczych będą gromadzone w bezodpływowych zbiornikach tj. Przenośnych sanitariatach.W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych Inwestor przewiduje odwodnienie wykopów za pomocą drenażu lub przez wypompowywanie wody bezpośrednio z wykopów.
Wody z wykopów odprowadzane będą do istniejących rowów przydrożnych. Wobec powyższego przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia może spowodować okresowe obniżenie zwierciadła wód gruntowych, jednak po zakończeniu ww. prac poziom wody gruntowej powróci do stanu pierwotnego.
Projektowana sieć kanalizacyjna kolidować będzie z ciekami wodnymi.
Inwestor wskazał, że wszystkie przejścia pod ciekami wykonane zostaną metodą bez wykopową, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie skarp i dna cieku.
Do budowy sieci kanalizacyjnej zostaną wykorzystane materiały wysokiej jakości,
zapewniające dostateczne zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami.
W ramach rozwiązań chroniących środowisko przewidziano zastosowanie materiałów gwarantujących szczelność, co zabezpieczy przed eksfiltracją ścieków do gruntu oraz wody gruntowej do kanałów.
Odpady powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia zostaną zagospodarowane przez wykonawcę robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).
Mając powyższe na uwadze nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.
W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d ustawy ooś, uwzględniając lokalizacje i charakter planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne i obszary leśne, a także wody podziemne i powierzchniowe.
Według charakterystyki Jednolitych Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW631074 ocena stanu ilościowego: dobry,
ocena stanu chemicznego: dobry, ocena zagrożenia nieosiągnięci dobrego stanu ilościowego: niezagrożony oraz w granicach JCWPd o kodzie PLGW631073, ocena stanu ilościowego: dobry, ocena stanu chemicznego: zły, ocena zagrożenia nie osiągnięcia dobrego stanu ilościowego: zagrożony.
Ponadto , przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW600017185654 Rów Belęciński o statusie naturalny i ocenie ryzyka określonej jako zagrożony nie osiągnięciem celów środowiskowych oraz na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW600017148549,
Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego, o statusie: silnie zmieniony o ocenie ryzyka określonej jako zagrożony nie osiągnięciem celów środowiskowych.
Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym szczelność planowanej kanalizacji, nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia pozwoli na poprawę stanu sanitarnego przedmiotowego terenu i wpłynie tym samym pozytywnie na poprawę jakości wód podziemnych powierzchniowych.
W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągniecie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
W związku z eksploatacją inwestycji nie przewiduje się emisji substancji do powietrza.
Może ona wystąpić jedynie na etapie prac budowlanych i będzie związana z powstaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych.
Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń. Pracujących na budowie.
Jednakże z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie niebędzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza.
Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się również znaczącego wpływu na zmiany klimatu.
Ponadto przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne (rurociągi posadowione w ziemi)
ograniczą przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu.
Eksploatacja przedsięwzięcia , ze względu na charakter i technologie, nie będzie powodowała emisji hałasu do środowiska.
Chwilowe niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy, będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne.
Zatem biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś należy stwierdzić, iż w fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji i występowania innych uciążliwości.
Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e ustawy ooś stwierdzono, że w fazie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć, a także jego eksploatacja nie będzie wiać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnianiu używanych substancji i stosowanych technologii.
Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów
Stwierdzono, że teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowany będzie na obszarze chronionego o nazwie Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna Góra, który nie ma obowiązujących zakazóworaz na obszarze Natura 2000 – obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014.
Na ww. obszarach chronionych zlokalizowana będzie północna część planowanej sieci kanalizacji, w miejscowości Górzno.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w pasach drogowych drogi krajowej (przejścia poprzeczne) oraz dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych.
Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z potrzeba wycinki drzew lub krzewów.
Przedsięwzięcie nie jest sprzeczne z planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014.
Mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia w pasach drogowych oraz brak konieczności
Wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska.
Realizacja inwestycji nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami.
Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję ekosystemu.
Zgodnie z art. 63. ust. 1 pkt.3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i stopień złożoności oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość
i odwracalność ustalono, że realizacja przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie ono transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na skalę charakter i zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, stwierdzono iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.


P o u c z e n i e
Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt. 1 i pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1235,
z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku
o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz do wniosku o pozwolenie wodno prawne na wykonanie przekroczenia wód powierzchniowych płynących (Rowu Lubońskiego) projektowaną kanalizacją grawitacyjno - tłoczną.
Wnioski te powinny być złożone nie później niż przed upływem czterech lat od dnia,
w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik nr 1

Załącznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia


Otrzymują:

1. Marek Galiński – pełnomocnik reprezentujący Urząd Gminy w Krzemieniewie
oś. Bolesława Śmiałego 16d/28
60-682 Poznań
2. Gmina Krzemieniewo
ul. Dworcowa 34
64-120 Krzemieniewo
3. a/a
Załącznik nr 1
do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
z dnia 22 grudnia 2015 r., znak RRG.6220.3.2015
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r, poz. 1235 z póź zm.)


1. Nazwa przedsięwzięcia.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (przyłączami)
w miejscowości Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno

2. Podmiot realizujący przedsięwzięcie
Gmina Krzemieniewo – siedziba ul. Dworcowa 34 , 64-120 Krzemieniewo

3. Dane dotyczące terenu i miejsca realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek oraz obszaru na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna z przykanalikami (przyłączami) w miejscowościach: Lubonia , Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn i Górzno,
gm. Krzemieniewo zlokalizowana jest na następujących działkach :
24/5; 25/1; 31; 40; 43/3; 43/8; 49; 50; 54; 55/12; 56; 64; 102; 103; 116/1; 116/2; 116/3; 184; 285; 24/3; 24/4; 43/1; 43/2; 43/5; 43/6; 43/7; 43/9; 43/10; 43/11; 43/12; 43/13; 43/14; 44; 45; 46; 47; 48; 52/1; 52/2; 52/3; 52/4; 52/5; 53; 55/1; 55/2; 55/6; 55/7; 55/8; 55/9; 55/10; 55/11; 57/1; 57/2; 70/4; 70/5; 70/6; 70/7; 70/8; 70/11;70/12; 70/19; 71/1; 74/1; 74/2; 74/4; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92/1; 92/2; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 105; 107; 108; 109; 104/2; 104/3; 104/4; 106/1; 106/2; 106/3; 106/4; 106/5; 111; 112; 113; 114;115; 117; 118; 119; 120; 121; 122/1; 122/2; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136;137; 138; 139; 140; 143 ; 173; 174; 175; 191/1; 193/2; 193/3; 195; 200/1; 201; 202; 205; 206; 209; 210; 333,30; 32; 33,24/6; 191/2 w obrębie Lubonia
55/2; 79; 80; 120; 132; 133/1; 133/2; 135; 140; 64/1; 64/3; 65/1; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 75; 76; 77; 78; 81/7, 81/8; 81/9; 92/1; 93; 94; 98; 99; 100; 101; 105; 106; 108; 119/4; 119/5; 131/1;131/2; 133/1; 134/5; 134/6; 134/7; 141/1; 149; 192; 193; 194; 215; 216; 217; 228; 240; 241; 242; 245; 250; 251; 263; 269; 270; 271; 272; 81/1 w obrębie Kociugi
37/26; 37/27; 37/28; 37/29; 37/30; 37/31; 37/46; 76; 88; 118/15; 120; 122; 123; 140/1; 142/1; 142/2; 144/2; 202; 214; 231; 256; 299/3; 312/2; 313; 51; 65/1; 65/3; 65/4; 67; 68; 69/1; 69/2; 69/3; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 77; 78; 79; 80; 81; 82/1; 82/2; 83; 84; 85/4;
85/5; 85/7; 85/8; 85/9; 85/2; 85/10; 85/11; 86; 89; 90; 91;92; 93; 94; 95; 96; 97; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105;106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 118/3, 118/10; 118/11; 118/14; 118/16; 118/17; 118/18; 118/19;118/20, 118/21; 119; 121/1; 121/2;
124; 125/6; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 140/5; 140/6; 140/9;140/10; 140/11; 143/1; 143/2; 143/6; 144/1; 200; 201/2; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 215; 216; 217; 218; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227;
228; 229; 230; 232; 233; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 298; 297;299/2; 299/1; 299/4; 309;1; 37/3; 37/11; 37/32; 37/34; 37/35; 37/36; 37/37; 37/38; 37/39; 37/40; 37/41; 37/42;37/43; 37/45; 65/5; 138/5; 271; 2/1;2/2; 64; 140/2; 140/3; 143/5; 234; 264; 302; 304 w obrębie Drobnin
37; 73; 76; 77/1; 77/2; 77/4; 77/5; 134/5; 145; 148; 149; 178/1; 178/2; 350; 376; 381; 385; 529; 549; 600; 606/4; 607/6; 607/7; 607/8; 609/3; 796; 1144; 619/8; 619/10; 678; 700; 714/7; 737; 742/6; 742/9; 742/14; 742/15; 748/13; 748/22; 945/1; 945/2; 954/12; 954/13; 971; 978; 994; 1012; 1018; 1019; 1020; 1029; 1040; 1043; 1148; 1051; 1053; 1054; 1055; 1071; 1099; 1106/1; 1112/1; 1118/1; 1127/1; 1133/1; 1139; 1152; 1156; 1167; 1172; 1204; 1205; 1208/1; 1228/12; 1228/11
1/1; 1/3; 1/4; 2/3; 2/4; 3/1; 3/3; 3/4; 4/1; 4/3; 4/4; 5; 6/1; 6/2; 7/1; 7/2; 9/2; 9/3; 9/5; 10/1; 10/2; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20/1; 20/2; 21;22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31/1; 31/2; 32/1; 32/2; 33; 34/1; 34/2; 34/3; 35; 36/1; 36/2; 38/1; 38/2; 38/4; 38/5; 38/6; 39/1; 39/2; 40; 41; 42/1; 42/2; 43/1; 43/2; 44; 45/1; 46; 47/1; 47/2; 48; 49; 50/2; 50/3; 50/4; 51; 52; 53/1; 53/3; 53/4; 54; 55; 56; 57; 58/1; 58/2; 59/1; 59/2; 60/1; 60/2; 61; 62/1; 62/2; 63; 64; 66/5; 66/6; 66/8; 66/9; 66/10; 66/15; 66/16; 67/1; 69/1; 70/1; 71; 72/1; 72/2; 74/1; 74/2; 75; 78; 79/2; 79/3; 80; 81; 82/2; 82/3; 82/4; 83; 86/1; 86/2; 86/3; 87; 88; 89;91/1; 91/3; 91/4; 91/5; 92/1; 92/2; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101/1; 102; 103; 104; 105; 106; 107/1; 107/2; 108; 109/1; 109/2; 110/2; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118/1; 119; 121; 120/1; 122/1; 122/2; 123; 124/1; 125; 126/1; 127; 128/1; 129; 130; 131; 132; 133; 134/3; 134/4; 134/6; 134/7; 135; 136; 137; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 146/1; 146/2; 150; 151/4; 215/3;219; 220; 221/2; 221/5; 222; 223/1;223/2;233;241; 379; 380; 381; 382; 465; 512/1; 513/1, 514/1; 515/1; 516/1;
516/2; 521/3; 522/3; 523/3; 548; 524/7; 525/7;528/3; 528/4; 531/1;531/5; 531/6; 531/7; 534; 537/1; 537/2; 538; 539; 541; 542; 546/2; 546/3; 546/4; 547; 546/5;551; 550; 552; 556; 553; 559/3; 561/1; 562/1; 562/2; 567/3; 525/4; 568; 574/1; 574/2; 575; 581/1; 581/2; 582/2; 582/3; 587/2; 588; 593/1; 593/2; 594; 595; 596/2; 596/3; 596/4; 596/5; 596/6; 596/7; 606/2; 606/3; 606/6; 607/5; 606/7; 619/9; 607/9; 607/10; 609/4; 619/1; 619/3; 619/13; 619/12; 619/11; 620/1; 620/4; 635/4; 636/1; 636/2;657/1; 658; 650/3; 670; 671; 651; 652; 665; 666; 667/1; 677/2; 667/4; 667/5; 668; 669; 672; 713; 714/1; 714/2; 714/3; 714/5; 714/6; 714/8; 714/9; 714/10; 715/3; 715/2; 716/12; 716/13; 716/14; 715/10; 715/9, 715/8; 716/3; 716/10, 716/2; 716/4; 716/8; 718/6; 718/8; 718/5; 718/3; 718/4; 718/7; 718/9; 716/9; 719/3; 720/4; 720/12; 721/1; 738/1; 738/2; 739; 740/1; 740/2; 741; 742/3; 742/8; 742/11; 742/17; 742/18; 742/29; 742/30; 748/6; 748/7; 748/8; 748/9; 748/10; 748/11; 748/12; 748/15; 748/16; 792/4; 792/5; 793; 791/1; 791/2; 792/2; 794;795/1; 795/2; 797; 798; 799; 800; 803; 804; 807; 914; 915/2; 916/2; 917/1; 918/1; 918/2; 919; 920/1; 924/2; 925/2; 926; 935; 936; 937; 938; 940; 942; 943;639/2; 637/2; 638/2; 639/2; 650/4; 944; 954/1; 954/2; 954/11; 954/10; 954/3; 954/4; 954/5; 954/6; 954/7; 954/8; 958/1; 959/1; 960/1; 961/1; 962/1; 963/1; 964/1; 965/1; 966/1; 967/1; 968/1; 969/1; 970/1; 972; 973; 974; 975; 976; 977; 979; 980; 981; 982; 983; 984; 985; 986; 987; 988; 989; 990; 991; 992; 993; 995; 996; 997; 998; 999; ; 1000; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1009; 1010; 1011; 1012; 1013; 1014; 1015; 1016; 1021; 1022; 1023; 1024; 1025; 1026; 1027; 1028; 1030; 1031; 1032; 1033; 1034; 1035; 1036; 1037; 1038; 1039; 1041; 1042; 1052; 1044; 1045; 1046; 1050; 1049; 1048; 1047; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060; 1061; 1062; 1076; 1077; 1078; 1079; 1080; 1081; 1082;

1083;1084; 1085; 1086; 1087; 1088; 1089; 1090; 1091; 1092; 1093; 1094; 1095; 1096; 1097;1098; 1063; 1064; 1065; 1066; 1067; 1068; 1069; 1070; 1072; 1073; 1074; 1075; 1101/1; 1102; 1103; 1104; 1105; 1107/1; 1108; 1109; 1110; 1111; 1113/1; 1114; 1115; 1116; 1117; 1119/1; 1120; 1121; 1122; 1123; 1124; 1125; 1126; 1128/1; 1129; 1130;
1131; 1132; 1134/1; 1135; 1136; 1137; 1138; 1140; 1141; 1142; 1143; 1145; 1146; 1147; 1149; 1150; 1151; 1153; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166;1168; 1169; 1170; 1171; 1173; 1174; 1175; 1176; 1177; 1178; 1179; 1180; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1189; 1190; 1191; 1192; 1193; 1194; 1195; 1196; 1197; 1198; 1199; 1203; 1202; 1201; 1200; 1208/4; 1208/6; 1208/7; 1214; 1215/1; 1215/2; 1218; 1224; 1228/1; 1228/2; 1228/3; 1228/4; 1228/5; 1228/6; 1228/7; 1228/8; 1228/9; 1228/10; 742/25; 954/9; 205; 206/1; 206/4; 211; 212; 226; 240/3; 527/3; 527/4; 596/9; 596/10; 596/11; 596/12; 709/1; 710; 742/22; 742/23;742/24; 742/26; 742/27; 742/28; 748/17; 748/18; 748/19; 748/20; 748/21; 750/1; 750/2; 1210; 1216/1 w obrębie Krzemieniewo
1/1; 1/2; 1/3; 23/1; 23/2; 44, 44/1; 45; 46; 46/1; 47; 48/3; 48/4; 49; 51; 53; 55; 57; 69; 70; 72; 78; 79; 84; 85; 90; 91; 92/1; 92/3; 92/4; 93/7; 93/8; 93/13; 93/14; 93/20; 93/22; 106; 110/3; 110/5; 111/1; 115/9; 115/8; 110/4; 110/6; 111/2; 112/2; 121/4; 121/6; 123/1; 123/2; 124/1; 125; 126; 128/3; 128/2; 128/4; 128/5; 128/6; 112/1; 121/3; 121/5; 122; 129; 130; 151; 166/1; 167/19; 184; 210; 238/3; 240/1; 240/2; 241; 249; 250/3; 254/2; 254/1; 255/5; 255/7; 259/1; 259/2; 259/3; 259/4; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308;309; 312; 313; 314; 315; 326;381; 382; 383; 403; 481; 482; 483; 484; 490; 492;:10/1; 10/2; 11/1; 11/2; 12/1; 12/2; 12/3; 13; 14; 15; 16/1; 16/2; 17; 18/1; 18/3; 18/5; 18/6; 19/3;19/6; 19/7; 19/8;19/12; 20/1; 20/3; 20/4; 20/5; 20/7; 20/8; 20/9; 20/10; 20/11; 20/12; 20/13; 20/14; 20/15; 20/16; 20/17; 20/18; 21/1;21/2; 22/1; 22/2; 22/3; 22/4; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31/1; 31/2; 48/1; 50/1; 50/2; 61/1; 61/4; 61/5; 61/6; 60; 62/2;62/4; 62/6; 62/7; 62/8; 62/9; 63/1; 63/3; 63/4; 64/1; 64/2; 64/3; 65; 93/3; 93/9; 93/10; 93/11; 93/12; 93/15; 93/16;93/17; 93/18; 93/19; 93/21; 145/1; 145/3; 145/5; 145/6; 145/7; 146; 147/1; 147/2; 149; 150; 155/1; 156/1; 156/2;157/1; 158/1; 159/1; 160/1; 161/1; 162/1; 163/1; 164/1; 165/1; 167/1; 167/2; 167/3; 167/4; 167/5; 167/6; 167/7; 167/8; 167/9; 167/10; 16711; 167/12; 167/13; 167/14; 167/15; 167/16; 167/17; 167/18; 167/24; 167/26; 167/27; 167/28; 167/29; 167/34; 167/36; 167/37; 168; 169/1;
169/2; 183/2; 183/4; 183/5;183/6; 236/2; 237/1; 237/2; 237/3; 237/4; 238/1; 238/2; 238/4; 242/2; 242/4; 255/2; 316; 317; 318;319; 321; 323; 322; 320; 324; 325; 327; 328; 330; 331; 332; 333; 329; 384; 385; 386; 388; 389; 391; 390; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 471; 485; 486; 487; 488;489;109/1; 109/2;115/1;115/2; 116/1; 116/2; 118/1; 118/2; 119/1; 119/2;19/9; 19/11; 61/7; 66; 167/31; 167/33; 167/35 w obrębie Garzyn
13/1; 18; 19; 20/2; 29/3; 45; 47/5; 63; 165; 201/1; 226/7; 226/16; 227/1; 232/1; 243; 244; 248; 249; 259/2; 250/1;1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8/1; 8/2; 10/1; 10/2; 11; 12; 13/3; 13/6; 13/7; 13/8; 13/9; 13/10; 14; 15; 15/1; 16/2; 16/3; 17; 20/1; 20/3; 20/4; 20/5; 20/6; 21; 22; 23/1; 23/2; 24/1; 25; 26; 27; 29/4; 29/5; 29/6; 29/7; 29/8; 29/9; 29/10; 29/11; 29/12; 29/13; 29/14; 29/15; 29/17; 29/18; 30;33; 34/1; 36/3; 36/5; 36/7; 36/8; 37; 38; 39; 40; 41;42; 43; 44; 46; 47/1; 47/2; 47/3; 47/4; 48/1; 48/4; 49; 50; 52; 53; 55/1; 55/2; 56; 57; 58;; 64; 65/1; 65/2; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 168/1; 170; 172; 173/1; 173/2; 176; 219/9; 219/15; 226/1; 226/2; 226/3; 226/4; 226/5; 226/6; 226/8; 226/9; 226/10; 226/11; 226/12; 226/13; 226/14; 226/15; 226/17; 226/18; 226/19; 226/20; 226/22; 226/23; 226/24; 226/25; 226/26; 241/2; 241/3; 241/4; 241/5; 241/7; 241/8; 241/9; 241/10; 241/11; 241/12; 241/13; 241/14; 241/15; 242; 245/1; 245/2; 245/3; 245/4; 247; 251/1; 5062; 222/1; 223/1;75/1 w obrębie Górzno

4. Opis do charakterystyki przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno – tłocznej z przykanalikami (przyłączami) w miejscowościach: Lubonia,
Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn i Górzno, gm. Krzemieniewo.
Ścieki odprowadzane będą do projektowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej
w m. Lubonia (wg wykonanego odrębnego opracowania – z pozwoleniem na budowę).
Miejscowości te są w całości zwodociągowane, lecz nie posiadają zbiorczego systemu
odprowadzenia ścieków.
Brak kanalizacji sanitarnej powoduje duże zagrożenie dla środowiska oraz ogranicza rozwój
budownictwa mieszkaniowego. Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na likwidację
istniejących zbiorników bezodpływowych.
Dlatego potrzeba kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej dla tych miejscowości stała się sprawą priorytetową.
Ilość mieszkańców objętych skanalizowaniem wyniesie docelowo ok. = 3 971 osób.
Przewidywana ilość ścieków z terenu objętym planowanym przedsięwzięciem wyniesie
Qśrd = 650,0 m3/d.
Przewidywane długości projektowanej sieci kanalizacyjnej:
Całkowita długość kanałów grawitacyjnych …………………………….. L = 34 500 mb
Całkowita długość kanałów tłocznych ……………………….…………..L = 14 500 mb
Ilość przepompowni (tłoczni) ścieków 17 sztuk
Opis rozwiązań projektowych kanalizacji grawitacyjnej:

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi projektowaną sieć kanalizacji należy
wykonać z rur PVC klasy S o średnicy ø 0,20 ø 0,25 ø 0,30 o jednolitej ściance SDR 34 SN 8 łączonych na uszczelkę gumową. W celu uzyskania szczelności całego układu kanalizacji zaproponowano połączenia rur za pomocą uszczelek w systemie polegającym na tym, że kielich każdej rury formowany jest indywidualnie wokół uszczelki, dzięki czemu dopasowuje
się bardzo dokładnie do jej kształtów, co gwarantuje 100 % szczelność układu połączeń.
W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych – odwodnienie wykopów za pomocą drenażu lub poprzez wypompowywanie bezpośrednio z wykopów.
Wody z odwodnienia odprowadzane będą do istniejących rowów przydrożnych.
Przewody kanalizacyjne układane będą w wykopach wykonywanych głównie sposobem
mechanicznym w obudowie stalowej przestawnej w celu ograniczenia objętości wykopów,
w przypadkach, kiedy nie będzie możliwości zastosowania koparek ze względu na
występowanie podziemnego uzbrojenia wykopy będą wykonywane sposobem ręcznym
w szalunkach.
Studnie kanalizacyjne rewizyjne węzłowe wykonane będą jako betonowe o średnicy
minimum 1000 mm, beton klasy B40, względnie tworzywowe o średnicy 600 mm
jako kontrolne i 425 mm jako przykanalikowe z gotowymi kinetami i z przejściami
szczelnymi,

Opis ogólny pompowni ścieków.
Z uwagi na zróżnicowaną rzeźbę terenu i zagłębienie projektowanego kanału
zaprojektowano 17 sztuk przepompowni ścieków. Będą to pompownie typu compakt
w obudowie z kręgów betonowych B45 z pełną automatyką i przesyłem danych o stanie pracy
pomp za pomocą systemu GSM. Lokalizacja obiektów pompowni uwzględnia dogodny
dojazd i dostęp dla obsługi serwisowej.
Dla pompowni wolnostojących cały teren będzie utwardzony i ogrodzony siatką stalową wraz
z bramą wjazdową i furtką. Na terenie działki znajdować się będą skrzynki przyłącza
energetycznego i automatyki.
Przepompownie ścieków zostaną posadowione na głębokości ok. 5,5 m.

Lokalizacja pompowni ścieków:
Miejscowość Górzno: nr ewid dz. 226/16………..…... (obręb Górzno)
nr ewid dz. 250/1………………(obręb Górzno)
nr ewid dz. 47/5……………......(obręb Górzno)
Miejscowość Garzyn: nr ewid dz. 51………………….(obręb Garzyn)
nr ewid dz. 93/20………….… ..(obręb Garzyn)
nr ewid dz. 241………...….…..(obręb Garzyn)
nr ewid dz.184………….……..(obręb Garzyn)
nr ewid dz. 1……………….….(obręb Garzyn)
Miejscowość Krzemieniewo: nr ewid dz. 1020…….. ……….(obręb Krzemieniewo)
nr ewid dz. 742/9…………….. (obręb Krzemieniewo)
6
nr ewid dz. 954/9……. ……….(obręb Krzemieniewo)
nr ewid dz. 37…………………(obręb Krzemieniewo)
nr ewid dz. 77/5……………….(obręb Krzemieniewo)
nr ewid dz. 134/5……………...(obręb Krzemieniewo)
Miejscowość Drobnin:……...nr ewid dz. 138/5…………….. (obręb Drobnin)
nr ewid dz. 313…………….….(obręb Drobnin)
Miejscowość Kociugi….……nr ewid dz.120………………...(obręb Kociugi)

Rurociągi tłoczne:
1/. Wszystkie rurociągi tłoczne wykonane będą z rur PE klasy 10 (z paskiem brązowym
i napisem kanalizacja ciśnieniowa) o średnicy odpowiadającej danemu przepływowi
z danej zlewni pompowni, lecz nie mniej niż ø 90 mm.
2/. Podłączenie rurociągu tłocznego do kanalizacji grawitacyjnej poprzez studnię rozprężną.
z wygaszeniem energii cieczy poprzez kolano wylotowe do zaprojektowanego kolektora.
Rurociągi tłoczne ścieków wykonane będą z rur PE = ø 90 mm klasy 100 SDR 17,
łączone przez zgrzewanie doczołowe.
Rurociągi prowadzić zgodnie z konfiguracją terenu przy minimalnym zagłębieniu
1,20 m
od wierzchu rury. Włączenie przewidziano po przez studnię do istniejącej oczyszczalni
ścieków w Luboni. Większość rurociągów zostanie osadzona na głębokości ok. 3,5 m
w wykopach otwartych.
Natomiast pozostałe urządzenia tj. kanały grawitacyjne i pompownie ścieków stanowić
będą podziemną infrastrukturę typu komunalnego. Z uwagi na prowadzenie projektowanej
sieci kanalizacyjnej głównie w ciągach ulicznych i drogowych - nie przewiduje się wycinki
szaty roślinnej – drzew i krzewów. Nie wystąpi kolizja z istniejącą szatą roślinną.
Charakterystyka zagospodarowania sąsiednich nieruchomości: tereny przyległe to tereny
typowo rolnicze i zabudowy mieszkaniowej. Nie przewiduję się zmianę zagospodarowania
sąsiednich działek.

Lokalna stacja zlewcza dla ścieków dowożonych
Przewiduje się wybudowanie lokalnej kontenerowej stacji zlewczej dla ścieków dowożonych
w m. Krzemieniewo. Obsługiwać ona będzie budynki, które nie będą podłączone do
zbiorczego systemu z uwagi na zabudowę rozproszoną dla gm. Krzemieniewo.
Zaprojektowana stacja zlewcza dla ścieków komunalnych spełniać będzie wszystkie wymogi
związane z ochroną środowiska tj. pełna hermetyzacja procesów technologicznych,
automatyzacja procesów i bezawaryjna praca, niezawodność działania wraz z pełną kontrolą
jakości i ilości dowożonych ścieków.

Droga dojazdowa do oczyszczalni wraz z przyłączami
Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie również drogę dojazdową do projektowanej
oczyszczalni w m. Lubonia wraz z przyłączem wodociągowym i energetycznym oraz
dopływem grawitacyjnym ścieków sanitarnych.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Decyzje środowiskowe
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-12-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-22
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte