GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszc zenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Obwieszc zenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Numer dokumentu: RRG.6220.1.10.2015
Rok: 2015

Krzemieniewo, dnia 11 maja 2015 r.

RRG.6220.1.10.2015

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.). zawiadamiam, że w dniu 11 maja 2015 r. zakończono
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia znak: RRG.6220.1.2015 polegającego na budowie oczyszczalni ścieków
w miejscowości Lubonia gm. Krzemieniewo wraz odcinkiem drogi dojazdowej oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 36.
Informuję, że w sprawie tej można się zapoznać z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi, wnioski
i dowody w tej sprawie, w terminie czternastu dni od daty wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń – w Urzędzie Gminy Krzemieniewo – Referacie Rozwoju Gospodarczego – pok. 27,
w godzinach 8.00 do 13.00.

Powyższe obwieszczenie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie
- w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji
- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Krzemieniewie

Wywieszono dnia 11.05.2015 r.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte