GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia »  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer dokumentu: RRG.6220.1.9.2012
Rok: 2015

Krzemieniewo, dnia 11 maja 2015 r.

RRG.6220.1.9.2012


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

Wójt Gminy Krzemieniewozawiadamia


że w dniu 11 maja 2015 r. na wniosek Pana Marka Galińskiego reprezentanta firmy „PROJEKTOWANIE” – Marek Galiński” posiadającego pełnomocnictwo Urzędu Gminy Krzemieniewo z siedzibą przy ul. Dworcowej 34, 64-120 Krzemieniewo, została wydana
i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia znak: RRG.6220.1.2015 polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia gm. Krzemieniewo wraz odcinkiem drogi dojazdowej oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 36.
Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy, w tym postanowienie wyrażające opinię przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie ul. Dworcowa 34 w pokoju nr 27 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.
Powyższe obwieszczenie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie
- w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji
- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Krzemieniewie

Wywieszono dnia 11.05.2015 r.
Zdjęto dnia ……… 2015 r.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte