GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia gm. Krzemieniewo wraz odcinkiem drogi dojazdowej oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 36.

OBWIESZCZENIE w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia gm. Krzemieniewo wraz odcinkiem drogi dojazdowej oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 36.

Numer dokumentu: RRG.6220.1.2.2015
Rok: 2015

Krzemieniewo, dnia 02.01. 2015 r.

RRG.6220.1.2.2015


OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Krzemieniewo, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia, że wpłynął wniosek
Pana Marka Galińskiego reprezentanta firmy „PROJEKTOWANIE” – Marek Galiński” posiadającego pełnomocnictwo Urzędu Gminy Krzemieniewo z siedzibą przy ul. Dworcowej 34,
64-120 Krzemieniewo i zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia gm. Krzemieniewo wraz odcinkiem drogi dojazdowej oraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 36.
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Krzemieniewo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61- 485 Poznań oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie,
ul. Niepodległości 66, 64 -100 Leszno.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,
w terminie od 7 stycznia 2015 r. do 20 stycznia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo,
ul. Dworcowa 34, 64 -120 Krzemieniewo pok. 27, od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00 do 13.00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Krzemieniewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Powyższe obwieszczenie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie
- w miejscu publicznym w miejscowości Lubonia
- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Krzemieniewodnia 07.01.2015 r.
zdjęto dnia ................ 2015 r.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2015-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte