GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Dokumenty » WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 » ZARZĄDZENIE Nr 9 /2014 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 17 października 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami

ZARZĄDZENIE Nr 9 /2014 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 17 października 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami


ZARZĄDZENIE Nr 9 /2014
Wójta Gminy Krzemieniewo
z dnia 17 października 2014 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami


Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 37a § 2, art. 56 § 1, art. 61d § 1, art.61f § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z zarządzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w dniu 16 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014r. poz. 231) zarządzam, co następuje:§ 1. Upoważniam Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Panią Agatę Musielak do:
a) przekazywania wyborcom niepełnosprawnym informacji, o których mowa
w art. 37a § 1 Kodeksu wyborczego,
b) sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania,
c) przyjmowania zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego i wzywania do ich uzupełnienia,
d) doręczania wyborcom pakietów do głosowania korespondencyjnego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Krzemieniewo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt
Gminy Krzemieniewo
/-/ Andrzej Pietrula

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2014-10-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte