GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego


Krzemieniewo, dnia 7 maja 2013 r.

RRG. 6733.1.2.2013

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 7 maja 2013 r.
wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego, polegającego na budowie w m. Brylewo gm. Krzemieniewo sieci gazowej średniego
ciśnienia dn 63 PE100 SDR11 o długości do 400,0 m w działce nr 9 od istniejącego gazociągu
średniego ciśnienia PE dn 125.
Informuję, że w sprawie tej można się zapoznać z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi, wnioski i
dowody w tej sprawie, w terminie czternastu dni od daty wywieszenia obwieszczenia na tablicach
ogłoszeń – w Urzędzie Gminy Krzemieniewo – Referacie Rozwoju Gospodarczego – pok. 27,
w godzinach 8.00 do 13.00


Powyższe obwieszczenie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie
- w miejscu publicznym w miejscowości Brylewo
- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Krzemieniewie


Wywieszono dnia 09.05.2013 r.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-05-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte