GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer dokumentu: RRG.6220.3.6.2012
Rok: 2013

Krzemieniewo, dnia 15 lutego 2013 r.

RRG.6220.3.6.2012


OBWIESZCZENIE
o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) Wójt Gminy Krzemieniewozawiadamia

że w dniu 15 lutego 2013 r. na wniosek OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ „GARZYN” Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 34, Garzyn 64-120 Krzemieniewo została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia znak: RRG.6220.3.2012 polegającego na budowie fermy zarodowej trzody chlewnej
(o obsadzie 510 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie działki nr ewid. 8 w Brylewie.
Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy, w tym uzgodnienia dokonane z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie ul. Dworcowa 34
w pokoju nr 27 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.Powyższe obwieszczenie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie
- w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji
- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Krzemieniewie


Wywieszono dnia 15.02.2013 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte