GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie - o przyjęciu dokumentu – zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo we wsi Hersztupowo

Obwieszczenie - o przyjęciu dokumentu – zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo we wsi Hersztupowo

Numer dokumentu: RRG.6720.1.12.2011
Rok: 2013

Krzemieniewo dnia 22.01.2013 r.

Znak: RRG.6720.1.12.2011OBWIESZCZENIE

o przyjęciu dokumentu –
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo we wsi Hersztupowo

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że uchwałą Nr XXIII/115/2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 października 2012 r. została przyjęta zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo we wsi Hersztupowo dotycząca działki nr ew. 41 oraz części działek nr ew. 39/2 i 40, obręb Hersztupowo.
W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 powołanej ustawy.
Dokumenty są udostępnione w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo ul. Dworcowa 34,
64-120 Krzemieniewo, pokój nr 27 w godz. od 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej www.krzemieniewo.pl.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2013-01-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte