GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer dokumentu: RRG.6220.2.4.2011
Rok: 2012

Krzemieniewo, dnia 26 listopada 2011 r.

RRG.6220.2.4.2011

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz 1071 ze zm.). zawiadamiam, że w dniu 23 listopada 2012 r. zakończono

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia znak: RRG.6220.2.2011 polegającego na budowie stacji obsługi

kontrolno-pomiarowo-diagnostycznej maszyn i urządzeń rolniczych w Nowym Belęcinie działki

o numerze ewidencyjnym gruntu 287/8, obręb Nowy Belęcin, gm. Krzemieniewo. Informuję,

że w sprawie tej można się zapoznać z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi, wnioski i dowody

w tej sprawie, w terminie czternastu dni od daty wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń

– w Urzędzie Gminy Krzemieniewo – Referacie Rozwoju Gospodarczego – pok. 27,

w godzinach 8.00 do 13.00

Powyższe obwieszczenie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie
- w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji
- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Krzemieniewie


Wywieszono dnia 27.11.2012 r.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte