GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer dokumentu: RRG.6220.2.3.2011
Rok: 2012

Krzemieniewo, dnia 26 listopada 2012 r.

RRG.6220.2.3.2011


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) Wójt Gminy Krzemieniewozawiadamia

że w dniu 23 listopada 2012 r. na wniosek Pani Bożeny Jakuszkowiak zam. ul. Poznańska 69 b, 63-800 Gostyń oraz Pana Marka Jakuszkowiaka zam. ul. Poznańska 69 b, 63-800 Gostyń została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia znak: RRG.6220.2.2011 polegającego na budowie stacji obsługi kontrolno-pomiarowo-diagnostycznej maszyn i urządzeń rolniczych w Nowym Belęcinie działki o numerze ewidencyjnym gruntu 287/8, obręb Nowy Belęcin, gm. Krzemieniewo. Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy, w tym uzgodnienie dokonane z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie
ul. Dworcowa 34 w pokoju nr 27 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00,
w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Powyższe obwieszczenie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie
- w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji
- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Krzemieniewie

Wywieszono dnia 27.11.2012 r.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte