GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

to jest archiwalna strona BIP do dnia 18 maja 2020
Aktualna strona znajduje się pod adresem
www.bip.krzemieniewo.pl

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Hersztupowo

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Hersztupowo

Numer dokumentu: RRG.6722.2.1.2012
Rok: 2012

Krzemieniewo dnia 9 listopada 2012 r.
Wójt Gminy Krzemieniewo
ul. Dworcowa 134
64-120 Krzemieniewo
065 53 69 200


Znak: RRG.6722.2.1.2012


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Hersztupowo


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, Nr 227
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzemieniewo uchwały nr XXIII/116/2012 z dnia 24 października 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Hersztupowo obejmującego obszar działki nr ewid. 41 oraz części działek nr 40 i 39/2.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 134,
64-120 Krzemieniewo, w terminie od dnia 13 listopada 2012 r. do dnia 7 grudnia 2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

/-/ Andrzej Pietrula
Wójt Gminy Krzemieniewo

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzemieniewo, w miejscu publicznym w miejscowości Hersztupowo oraz opublikowano na stronie internetowej BIP dnia 13.11.2012 r.

Zdjęto dnia …………………… 2012 r.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte