GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer dokumentu: RRG.6220.1.1.2011.2012
Rok: 2012

Krzemieniewo, dnia 10 kwietnia 2012 r.

RRG.6220.1.1.2011.2012


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) Wójt Gminy Krzemieniewozawiadamia

że w dniu kwietnia 2012 r. na wniosek Instytutu Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
znak: RRG.6220.1.2011.2012 polegającego na adaptacji istniejącego budynku gospodarczego na punkt uboju owiec i kóz w ilości 600 szt. rocznie położonego na terenie działki o numerze ewidencyjnym gruntu 131/1 w Kociugach.
Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy, w tym uzgodnienia dokonane z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie ul. Dworcowa 34
w pokoju nr 27 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.Powyższe obwieszczenie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie
- w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji
- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Krzemieniewie


Wywieszono dnia 16.04.2012 r.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte