GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo we wsi Hersztupowo

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo we wsi Hersztupowo

Numer dokumentu: RRG.6720.1.4.2011
Rok: 2012

Krzemieniewo dnia 10.01.2012 r.
Wójt Gminy Krzemieniewo
ul. Dworcowa 34
64-120 Krzemieniewo
065 53 69 200


Znak: RRG.6720.1.4.2011


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo
we wsi Hersztupowo


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, Nr 227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzemieniewo uchwały nr XII/73/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r., zmieniającej uchwałę Nr VIII/44/2011 z dnia 12 lipca w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo we wsi Hersztupowo. Granice obszaru objętego zmianą studium zostały zmienione i obecnie obszar podlegający zmianie obejmuje działkę nr 41 i części działek nr 40 i 39/2, obręb Hersztupowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące w/w zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, w terminie do dnia 1. lutego 2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

...............................
Wójt Gminy Krzemieniewo


Wywieszono dnia ………………………..

Zdjęto dnia ……………………………….Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2012-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte