GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Decyzje środowiskowe » OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Krzemieniewo, dnia 30 listopada 2011 r.

RRG.6220.5.7.2011


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) Wójt Gminy Krzemieniewozawiadamia

że w dniu 30 listopada 2011 r. na wniosek BUDOWLANEJ SPÓŁDZIELNI PRACY „BUDOMONT” w Lesznie z siedzibą 64-113 Osieczna ul. Jeziorkowska 1 została wydana
i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia znak: RRG.6220.5.2011 polegającego na wydobywaniu systemem odkrywkowym kopalin – iłów ceramiki budowlanej ze złoża Bojanice na terenie dz. nr 299/1, 300, 301, 302, 309, 310, 311/2 w miejscowości Bojanice.

Niniejsza decyzja, dokumentacja sprawy, w tym uzgodnienie dokonane z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy
w Krzemieniewie ul. Dworcowa 34 w pokoju nr 27 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Powyższe obwieszczenie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzemieniewie
- w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji
- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzemieniewie

Wywieszono dnia 05.12.2011 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Decyzje środowiskowe
Kadencja: kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2011-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte