GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł nr 42/2010 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 24 sierpnia 2010 r.

Protokoł nr 42/2010 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 24 sierpnia 2010 r.

Numer protokołu: 42
Rok: 2010

Protokoł nr 42/2010 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 24 sierpnia 2010 r.

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia
2. Informacja z działalności Leszczyńskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior.
3. Wolne głosy i wnioski.


Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 04 sierpnia br. dokonała przewodnicząca komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała z-ce Wójta Pana R.Patelkę oraz wszystkich członków komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.

Ad.2. Głównym tematem posiedzenia była informacja z działalności Leszczyńskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior, którą przedstawił przewodniczący Rady – Pan R.Sobecki. Jest to organizacja zrzeszająca przedstawicieli 12 wielkopolskich gmin, której zadaniem jest wdrożenie unijnego Programu LEADER, będącego częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ma on na celu aktywizację społeczności wiejskiej poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrożenia lokalnych inicjatyw.
Stowarzyszenie opracowało własną Lokalną Strategię Rozwoju a następnie wzięło udział w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego o wybór LGD do wdrożenia Programu LEADER. W latach 2010 – 2014 będzie dysponować środkami w wysokości 14,8 mln zł., które przeznaczone zostaną na następujące projekty działania:
• różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 1,5 mln
• tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 1,8 mln
• odnowa i rozwój wsi - 9,0 mln
• tzw. „małe projekty” - 2,5 mln

Daje to możliwość uzyskania pomocy finansowej gminom, przedsiębiorcom, instytucjom kultury, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym oraz innym podmiotom w zależności od zasad obowiązujących w danym działaniu. W roku 2010 WLGD Kraina Lasów i Jezior ogłosi pierwsze cztery nabory wniosków.
Wniosek dotyczący budowy placu parkingowego przy Domu Kultury w Garzynie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” i przyznano kwotę 245.901,- zł. Również odbyta na początku czerwca br impreza z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego w całości sfinansowana została z tzw. „małych projektów” na zł 9.275,-

./.
Biuro WLGD Kraina Lasów i Jezior mieści się w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie przy Placu Kościuszki 4, pokój 229 natomiast wszystkie informacje dostępne są na nowo tworzonej stronie internetowej www.wldg.org.pl względnie uzyskać można drogą m-eilową biuro@wldg.org.pl.


Ad.3. W wolnych głosach i wnioskach udział wzięli:
- Pani M.Kamyczek - która podziękowała Panu R.Sobeckiemu za obszerną informację dotyczącą działalności Stowarzyszenia o której niektórzy dowiedzieli się na posiedzeniu komisji.
- Pan K.Hylak, który poprosił o zebranie pisku wzdłóż chodnika przy sklepie naniesionego przez ostatnie ulewne deszcze.

Ze względu na wyczerpanie tematu posiedzenie zostało zakończone.


Protokołowała: Przewodnicząca:

Krystyna Dziedzic Maria Kamyczek


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-08-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte