GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł nr 41/2010 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 04 sierpnia 2010 r.

Protokoł nr 41/2010 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 04 sierpnia 2010 r.

Numer protokołu: 41
Rok: 2010

Protokoł nr 41/2010 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 04 sierpnia 2010 r.

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia
2. Informacja z wykonania realizacji budżetu za I półrocze 2010 r.
3. Wolne głosy i wnioski.


Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 04 sierpnia br. dokonała przewodnicząca komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała z-ce Wójta Pana R.Patelkę, Panią Skarbnik Dorotę Andrzejewską oraz wszystkich członków komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu.

Ad.2. Głównym tematem posiedzenia była informacja z wykonania budżetu za I półrocze br. którą przedstawiła Skarbnik Gminy - Pani Dorota Andrzejewska. Na rok 2010 zaplanowano dochody w wysokości 19.179.740,- zł i wykonano je w 54,23% co daje kwotę 10.400.373,99 zł. Największą pozycję stanowi dział 758; subwencja oświatowa, wyrównawcza, odsetki od rachunków bankowych oraz dotacja z programu unijnego – „kierowca OSP gwarancją bezpieczeństwa. Kolejnym działem pod względem wielkości uzyskanych dochodów to podatki od osób fizycznych i prawnych, które do końca I półrocza zrealizowane zostały w 49,27%. Następny dział 852 stanowiący dotację na opiekę społeczną w kwocie 1.277.479 zł wykonany został w 46,91% i przeznaczony jest m.in. na wypłatę zasiłków rodzinnych.
Wydatki natomiast na rok 2010 zaplanowano na kwotę 20.882,740,- zł i do dnia 30 czerwca br. wykonane zostały w 42,2% , co stanowi kwotę 8.812.554,65 zł . Największą sumę, bo aż 4.490.874,01 zł wydatkowano w dziale 801 na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, oddziałów klas „O”, dożywianie uczniów i dokształcanie nauczycieli. Następnym działem 852 jest pomoc społeczna, gdzie do końca I półrocza br wypłacono kwotę 1.432.188,17 zł co stanowi 45,76% planu.

Informacja w formie tabelarycznej oraz opisowej z wykonania budżetu, zarówno dochodów jaki wydatków za I półrocze 2010 r. stanowi załącznik nr 2 niniejszego protokołu.

Ad.3. W wolnych głosach i wnioskach udział wzięli:
- Pani M.Kamyczek - która poinformowała o następnym posiedzeniu komisji w dniu 24 sierpnia br.
- Pan K.Hylak poinformował, iż w dawnym budynku świetlicy stanowiącym budynek oznaczony nr 12 jest uszkodzony dach, który zaczyna powoli się załamywać. Prosi o interwencję gminy i próbę przejęcia od Agencji Nieruchomości z przeznaczeniem na cele społeczne.


- 2 -


- Pan L.Kruk zwrócił uwagę na leżącą tuż przy krawężniku przy ul.Zielonej i Polnej ziemi, która w pewnym stopniu stanowi zagrożenie dla użytkowników pojazdów mechanicznych.

Ze względu na wyczerpanie tematu posiedzenie zostało zakończone.


Protokołowała: Przewodnicząca:

Krystyna Dziedzic Maria Kamyczek


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-08-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte