GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 38/2010 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 06 maja 2010 r.

Protokół nr 38/2010 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 06 maja 2010 r.

Numer protokołu: 38
Rok: 2010

Protokół nr 38/2010 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 06 maja 2010 r.Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Realizacja Uchwały nr XXXI/151/06 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzemieniewo.
3. Wolne głosy i wnioski.


Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 06 maja br. dokonała przewodnicząca komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała, Pana Zastępcę oraz wszystkich członków komisji biorących udział w posiedzeniu (lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu).


Ad. 2. Zastępca Wójta Pan Ryszard Patelka szczegółowo omówił:
a) zasady odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
b) zasady opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz
c) ochronę przed bezdomnymi zwierzętami.
Na terenie gminy Krzemieniewo decyzję zezwalajacą na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów posiadają trzy firmy (załącznik nr 2 tegoż protokołu):
• Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. Leszno
• REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z.o.o. Oddział Kościan
• EKO- SKÓRTEX Gizałki Sp. z.o.o.
MZO jest największym odbiorcą odpadów zawarło umowy z 1746 gospodarstwami, REMONDIS-193 umowy natomiast EKO-SKÓRTEX podpisało umowę tylko z jednym gospodarstwem.
Łącznie na terenie gminy jest podpisanych 1940 umów co łącznie stanowi 94,68 %. Na terenie gminy pozostaje zaledwie 109 gospodarstw które nie podpisały umowy z żadną firmą w zakresie odbioru odpadów(załącznik nr 3 tegoż protokołu).
W zakresie gospodarki odpadami ciekłymi gmina nie posiada jeszcze rejestru umów. Ustalona jest natomiast częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych co najmniej raz na kwartał lub częściej o ile to konieczne.
Mycie pojazdów może odbywać się tylko w takim miejscu, w którym powstające ścieki po uprzednim przejściu przez łapacz oleju i odstojnik będą odprowadzane do kanalizacji lub do zbiornika bezodpływowego. Naprawa pojazdów poza warsztatami może odbywać się jedynie gdy nie jest ona uciążliwa dla sąsiadów oraz gdy odpady będą w odpowiedni sposób gromadzone i usuwane.
Planowana jest rozbudowa oczyszczali ścieków w Pawłowicach i Garzynie.
Osoby posiadające zwierzęta zobowiązane są do zapewnienia odpowiedniej opieki nad nimi. Problemem okazują się być bezpańskie psy oraz nie przestrzeganie
./.
obowiązków Uchwały mówiącej o usuwaniu zanieczyszczeń pozostawianych przez psy
oraz o nie wprowadzaniu psów na teren placów zbaw, parków czy innych obiektów użyteczności publicznej.
Omówiono również deratyzację, która odbyła się Krzemieniewie i Drobninie. Obowiązkową deratyzacją objęty jest obszar całej gminy.


Ad. 3. W wolnych głosach i wnioskach udział wzięli:
- Pan R.Sobecki –wytłumaczył wszystkim członkom komisji zasady segregacji odpadów stałych we wsi Oporówko (każdy z mieszkańców otrzymuje po jednym worku na poszczególne rodzaje odpadów, które następnie zabierane są przez specjalny samochód).
- Pani M. Kamyczek- powróciła do kwestii dotyczącej utrzymania porządku po psach. Zaprezentowała członkom komisji papierową torebkę i łopatkę przeznaczoną do zbierania psich odchodów
- Wszyscy członkowie komisji wystąpili z wnioskiem aby jeszcze raz w Gminnej Gazetce przedstawić obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności posiadających psy

Ze względu na wyczerpanie tematu, posiedzenie komisji zostało zamknięte.


Protokołowała: Przewodnicząca:

Patrycja Skorupka Maria KamyczekInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte