GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł nr 37/2010 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 25 marca 2010 r.

Protokoł nr 37/2010 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 25 marca 2010 r.

Numer protokołu: 37
Rok: 2010

Protokoł nr 37/2010 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 25 marca 2010 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja z rocznego sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za rok 2009.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 16 marca br. dokonała przewodnicząca komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała Pana Wójta Gminy, Zastępcę, Panią Skarbnik oraz wszystkich członków komisji biorących udział w posiedzeniu (lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu).

Ad. 2. Realizację budżetu Gminy Krzemieniewo za rok 2009 omówiła Pani Skarbnik Gminy, przedstawiając zarówno dochody jak i wydatki według poszczególnych działów budżetowych (załącznik nr 2 do protokołu). Każdy z członków komisji otrzymał wcześniej omawiane materiały, które umożliwiły im szczegółową analizę. W sprawach budzących wątpliwości, w trakcie przedstawiania informacji członkowie
++ komisji zadawali pytania, na które na bieżąco otrzymywali wyjaśnienia.
Planowane dochody na rok 2009 wyniosły 19.503.339,- zł i zrealizowane zostały w 97,54 % co wyniosło 19.022.903,72 zł. Natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 20.643.339,- zł i zrealizowano je w 89.42% co stanowiło kwotę 18.459.802,61 zł.
Uzyskany w ten oto sposób wynik finansowy roku 2009 wyniósł 563.101,11 z, natomiast skumulowana nadwyżka na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosła 1.703.455,71 zł.
Gmina nie ma zaciągniętych kredytów i pożyczek. Udzieliła natomiast poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.
Ad. 3. W wolnych głosach i wnioskach udział wzięli:
- Pan A.Hofman – który zapytał o zróżnicowanie odpłatności użytkowania świetlicy wiejskiej przez mieszkańców innej wsi. Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy informując, iż odstąpiono od dzielenia mieszkańców na „swoich” i innych. Opłata dla każdego jest stała, z góry ustalona przez Radę Sołecką.
- Pan P.Sikorski prosił o zawiezienie chociażby jednej wywrotki żużla na drogę Przylesia II w okolicy zabudowy Pana Bartkowiaka, który poruszając się na wózku inwalidzkim ma w chwili obecnej trudności z przemieszczaniem się na druga stronę ulicy.

Ze względu na wyczerpanie tematu, posiedzenie komisji zostało zamknięte.


Protokołowała: Przewodnicząca:

Krystyna Dziedzic Maria KamyczekInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2010-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte