GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł nr 33/2009 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 27 października 2009 r.

Protokoł nr 33/2009 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 27 października 2009 r.

Numer protokołu: 33
Rok: 2009

Protokoł nr 33/2009 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 27 października 2009 r.Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie propozycji stawek podatkowych od nieruchomości i środków transportu na rok 2010.
3. Zakończenie - wolne głosy i wnioski.


Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego dokonała przewodnicząca komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała Pana Wójta, jego Zastępcę, Panią Skarbnik oraz wszystkich zebranych biorących udział w posiedzeniu (lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu).

Ad.2 Tematem dzisiejszego posiedzenia komisji było omówienie przez Panią Skarbnik – D. Andrzejewską stawek podatku od nieruchomości na rok 2010, podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, co w sposób bardzo przejrzysty i dokładny przedstawia załącznik nr 2, 3 i 4 do protokołu. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki oraz budowle i ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przyjęcie proponowanych stawek, które w roku przyszłym wzrosną średnio o 3,5% oznacza wzrost podatku od nieruchomości o zł 70.000,- zaś podatek rolny mniejszy będzie o zł 140.000,- zł.
O tyle samo, czyli o 3,5% wzrośnie podatek od środków transportowych – zwolnione zostały autobusy wykorzystywane na potrzeby przewozów szkolnych.
Opłatę prolongacyjną wprowadza się z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków, opłat oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy. Ustala się stawkę opłaty w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę ogłoszonej na podstawie Ordynacji Podatkowej.
Wszystkie proponowane stawki zostały przez członków komisji przyjęte bez jakichkolwiek uwag, zaś pytania związane z w/w tematem zostały na bieżąco rozwiązywane w związku z czym posiedzenie komisji zostało zakończone.Protokołowała: Przewodnicząca:

Krystyna Dziedzic Maria Kamyczek
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte