GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokoł nr 32/2009 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 17 września 2009 r.

Protokoł nr 32/2009 z posiedzenia KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO w dniu 17 września 2009 r.

Numer protokołu: 32
Rok: 2009

Protokoł nr 32/2009 z posiedzenia
KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
w dniu 17 września 2009 r.Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Realizacja projektów finansowanych ze środków unijnych.
3. Zakończenie - wolne głosy i wnioski.


Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego dokonała przewodnicząca komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała wszystkich zebranych biorących udział w posiedzeniu (lista obecności stanowi załącznik nr 1 tegoż protokołu).

Ad.2 Zadania, które realizowane są w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pod nazwą „Angielski szansą na przyszłość” zreferowany został przez pracownika U.G. Pania K. Spychaj - obejmuje kurs języka angielskiego dla 30 mieszkańców naszej gminy w wieku od 15 do 63 lat. Projekt realizowany jest w okresie od 24 lutego 2009 r. do 31 października 2009 r. i przeznaczono na niego 49.986 zł. (do końca zostały jeszcze 2 spotkania).

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Tytuł operacji „Remont Sali wiejskiej oraz wyposażenie obiektów infrastruktury społeczno – rekreacyjnej w czterech miejscowościach na terenie gminy Krzemieniewo” przewidziano wykonanie następujących inwestycji:
- remont Sali wiejskiej w Nowym Belęcinie
- wyposażenie boiska w Górznie
- wyposażenie placu zabaw w Bielawach
- wyposażenie boiska do siatkówki w Pawłowicach.
Kwota dofinansowania na w/w zadania wynosi 45.548 zł.

Natomiast w ramach programu „Europe for Citizens” dofinansowana została również wizyta Holendrów w wysokości 2.800 EURO.

W dniu 19 marca 2009 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie w odpowiedzi na konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki złożył wniosek o dofinansowanie projektu „RAZEM ŁATWIEJ” i otrzymał dofinansowanie w wysokości 45.202,87 zł. Ze względu na brak własnych środków finansowych oraz dość długą procedurę sporządzenia umowy – odstąpiono od realizacji projektu i podpisania umowy.

Natomiast Urząd Gminy również w odpowiedzi na konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w dniu 31 marca 2009 r. złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Wykwalifikowany kierowca OSP gwarancją bezpieczeństwa gminy”. Głównym jego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz wiedzy z zakresu ruchu drogowego i metod walki ze stresem 10 strażaków OSP zamieszkałych na terenie gminy Krzemieniewo w wieku od 20 do 40 lat. Działania przewidziane w projekcie obejmują
- promocję projektu
- rekrutację
- kurs kierowcy kategorii „C”
- warsztaty „Aktywnej walki ze stresem”
- zarządzanie projektem.

Projekty zaplanowane na przyszłość:
1) złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
- modernizacja boiska sportowego w Oporówku (i Pawłowicach)
- kanalizacja
2) złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach programu LEADER
3) złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- kurs języka angielskiego
- integracja mieszkańców gminy
- zajęcia pozalekcyjne dla przedszkolaków lub uczniów.

Ad.3. Na zakończenie posiedzenia Pan Wójt Gminy przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach – załącznik nr 2 tegoż protokołu. Poinformował również o nadaniu Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie imienia Józefa Ponikiewskiego.

Ze względu na wyczerpanie tematu oraz posiedzenie Komisji zostało zakończone.Protokołowała: Przewodniczący:

Krystyna Dziedzic Maria Kamyczek
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-09-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte